חדר המצב החברתי

חדר המצב החברתי היא מעבדה לתכנון-אסטרטגי-חברתי חכם הנשענת על חדשנות עירונית, מקדמת חוסן עירוני ומבטיחה פיתוח עירוני בר קיימא בתחומי החברה, הסביבה והכלכלה.

Smart Social Strategy

The 3S (smart social strategy) is a laboratory for urban innovation, promotes urban resilience and ensures sustainable urban development in the fields of society, the environment and the economy.

השותפים שלנו

המיזם נתמך ע"י קרנות הביטוח הלאומי ובשיתוף קרן שח"ף ועיריית חיפה.
צוות החמ"ל החברתי מודה לקרנות הביטוח הלאומי על האמון בפרויקט וביכולת של האקדמיה לשנות את פני החברה
חזרה למעלה