חדר המצב החברתי

חדר המצב החברתי היא מעבדה לתכנון-אסטרטגי-חברתי חכם הנשענת על חדשנות עירונית, מקדמת חוסן עירוני ומבטיחה פיתוח עירוני בר קיימא בתחומי החברה, הסביבה והכלכלה.

Smart Social Strategy

The 3S (smart social strategy) is a laboratory for urban innovation, promotes urban resilience and ensures sustainable urban development in the fields of society, the environment and the economy.

חדשות ואירועים

פרויקט מחקר חדר המצב החברתי הושק בשנת 2020 בתמיכת קרנות הביטוח הלאומי ובשיתוף פעולה עם קרן שחף ועיריית חיפה. תוצרי המחקר ועולמות התוכן שלו מונגשים לכם באתר זה. הפרויקט הסתיים בדצמבר 2022, מוזמנים לעקוב אחרינו בשאר הפלטפורמות החברתיות.

זירות פיתוח

זירות הפעולה

השותפים שלנו

המיזם נתמך ע"י קרנות הביטוח הלאומי ובשיתוף קרן שח"ף ועיריית חיפה.
צוות החמ"ל החברתי מודה לקרנות הביטוח הלאומי על האמון בפרויקט וביכולת של האקדמיה לשנות את פני החברה
חזרה למעלה