עיצוב מדיניות קשישים

אחד מהנושאים בהם עוסק חדר המצב החברתי הוא חוויית היום-יום של קשישים בשכונה ובעיר. המודל שאנו מפתחים, תהליך קבלת החלטות מבוסס נתונים, מהווה כלי חדשני להתמודדות עם סוגייה מורכבת זו.

 80% מציבור הקשישים כיום מתגוררים בערים, אשר מרביתן לא תוכננו או עוצבו באופן המותאם לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו. בישראל הצעירה, האתגר לענות על צרכי האוכלוסייה הקשישה בערים התעורר בשלב מאוחר יחסית, וכניסתה של סוגיה זו לשיח הציבורי והתכנוני החלה רק בעשור האחרון.


"עיר ידידותית גיל" מאופיינת באלמנטים שונים, פיזיים וחברתיים, המאפשרים הזדקנות פעילה, מעורבות והישארות בקהילה. אנו בחמ"ל החברתי פועלים לקידום גישה זו בשכונת הדר בחיפה, אשר חלק ניכר מאוכלוסייתה הינם קשישים במעמד סוציו-אקונומי נמוך המתמודדים עם קשיי שפה ונגישות. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מהתחום, מחלקת הרווחה של עיריית חיפה, קרן שח"ף, עמותת לב ח"ש ותושבים ותיקים אשר עובדים עם אוכלוסיית הקשישים בשכונה. על בסיס מיפויים ואנליזות אנו פועלים לאיתור סוגיות ליבה ובניית תכניות עבודה להפיכת הדר לשכונה ידידותית גיל.


כניסה למפה

אחד מהנושאים בהם עוסק חדר המצב החברתי הוא חוויית היום-יום של קשישים בשכונה ובעיר. המודל שאנו מפתחים, תהליך קבלת החלטות מבוסס נתונים, מהווה כלי חדשני להתמודדות עם סוגייה מורכבת זו.
כחלק מהמודל של"co-production"  אנו בונים תכניות עבודה עם מספר גופים. אחד התהליכים החשובים והמשמעותיים ביותר נערך בשיתוף פעולה עם קרן שח"ף ומחלקת הרווחה של עיריית חיפה ומתמקד בנושא אזרחים ותיקים בשכונת הדר. דרך הפלטפורמה של חדר המצב ויחד עם הניסיון והידע מהשטח של הרווחה והקהילות השונות הפועלות בהדר, יצאנו לדרך במטרה ליצור תכנית עבודה שמשפרת את איכות חייהם של אזרחים ותיקים בשכונה.

התהליך מתחלק לשישה מפגשים. המודל של  co-production בא לידי ביטוי במגוון השותפים שנמצאים ושותפים למפגשים:
הרשות המקומית - מחלקת הרווחה: מנהלת המחלקה ועובדים סוציאליים.
חברה אזרחית - קרן שח"ף: פעילים חברתיים, מנכ"לית עמותת לב ח"ש ואזרחים ותיקים
אקדמיה: צוות חדר המצב החברתי.

מתודולוגית העבודה מעוצבת כמשפך על מנת לזרקר את הנושא החשוב והרלוונטי ביותר עבור האזרחים הותיקים בהדר. במפגש הראשון התקיים "שיטוט עיוור" במהלכו צללו המשתתפים לתוך התאום הדיגיטלי ונחשפו בפעם הראשונה לפלטפורמה הויזואלית של חדר המצב החברתי.

במפגש השני הצגנו את עולם התוכן של "עיר ידידותית גיל" על מנת להבין ביחד מהן הסוגיות המרכזיות עבור אזרחים ותיקים היום בערים, וספציפית בשכונת הדר. במפגש השתמשנו בתאום הדיגיטלי ושכבות מידע גיאוגרפיות בשלושה נושאים שונים: דמוגרפיה, דיור ונגישות. המשתתפים ניהלו דיון סביב התאום הדיגיטלי ודנו כיצד הסוגיות השונות באות לידי ביטוי בצורה מרחבית בכל נושא.

במפגש השלישי הצטרפנו לסיור בהובלת מחלקת הרווחה בו פגשנו אזרחים ותיקים במרכז הקהילתי "יודפת" וכן קשישים עריריים המתגוררים בסוגי דיור שונים ברחבי השכונה. שוחחנו עם התושבים ונחשפנו לאתגרי החיים שלהם בשכונה.

בעקבות הסיור בשכונה, המפגש הרביעי התמקד בסוגיית הדיור בשכונת הדר. הצגנו פרמטרים שונים לדיור עבור אזרחים ותיקים והשתמשנו בנתונים ודאטה מהתאום הדיגיטלי כדי למדוד את הפרמטרים השונים. הממצאים שיקפו את המציאות שזיהינו בסיור בה יש קבוצה גדולה של אזרחים ותיקים שגרים בדירות מפוצלות בתת תנאים.

במפגש הבא נבחר סוגייה שניתן להתמודד איתה דרך תכנית עבודה משותפת שתובל על ידי עובדי מחלקת הרווחה ופעילים חברתיים. בניית תכנית העבודה תכלול יצירת פרמטרים מדידים תוך כדי הפעילות, על מנת לבחון את השפעת הפעולה האזרחית על חיי התושבים הוותיקים בשכונה.
מפגש ראשון 17/03: שיטוט עיוור בDigital Twin (הובלה - החמ"ל החברתי)
מפגש שני 13/4: אנליזות (הובלה - החמ"ל החברתי)
מפגש שלישי 30/05: סיור בשכונה- מגורי קשישים (הובלה - מחלקת רווחה)
מפגש רביעי 29/06: בחירת תמה + הצעות לפעולה (הובלה - החמ"ל החברתי)
מפגש חמישי טרם נקבע תאריךבחירת פעולה + פרמטרים (הובלה - מחלקת רווחה)
מפגש שישי טרם נקבעבניית כלי הערכה וניטור (הובלה - החמ"ל החברתי)