חדר המצב החברתי הוא פרויקט של מחקר יישומי המפתח פרוטוקול לקבלת החלטות עבור סוגיות חברתיות מבוססות נתונים. ארגז הכלים של חדר המצב החברתי מכיל:

Digital Twin (תאום דיגיטלי):
תרגום דיגיטלי של העולם הפיזי אל תוך מודל GIS מתקדם. התאום הדיגיטלי מאפשר ניהול ואינטגרציה בין נתונים שמגיעים ממקורות מידע שונים המאפשרים יצירת סימולציה וחיזוי לסוגיות חברתיות.

Social GIS (מעבדת מידע גיאוגרפי-חברתי):
שימוש בכלי GIS לטובת מיפוי ומרחוב של נתונים איכותניים וכמותניים של סוגיות חברתיות וכלכליות, ועיצובן באופן ויזואלי ומונגש למקבלי החלטות ולבעלי עניין מקומיים.

Civic Monitoring (ניטור אזרחי):
שימוש בכלים הטכנולוגים המתקדמים ביותר ליצירת תהליכים של ניטור אזרחי על ידי תושבים מקומיים לסוגיות בעלות דחיפות חברתית וכלכלית.

Human-Computer Interaction (אינטראקציית אדם-מחשב):
שימוש בפלטפורמות מבוססות טכנולגיה המסייעות ביצירת ממשק משתמש נגיש וחוויתי יותר עבור תהליכים של קבלת החלטות רבת משתתפים. 

Participatory Design (עיצוב משתף):
חדר המצב החברתי מפתח כלים ומתודולוגיות לעיצוב המערב באופן פעיל מכלול של בעלי עניין: רשות מקומית, חברה אזרחית, תושבים, בעלי עניין ועוד, במטרה להוביל לפיתוח מדיניות ועיצוב מרחבי המבוסס על עקרונות של שותפות והכללה.

Data Driven Simulation (סימולציות מבוססות נתונים):
פיתוח ותכנון של סימולציות וממשקים המאפשרים קבלת החלטות לסוגיות חברתיות על בסיס נתונים מרובים.


פרסומים


הרצאות

חזרה למעלה