מה אנחנו עושים?

חדר המצב החברתי (Smart Social Theatre) הוא מדיום חדש לקבל החלטות לתכנון וניהול העיר. הדגש שלנו הוא על תכנון-וניהול השם במרכזו סדר יום חברתי-כלכלי, באמצעות שימוש בפלטפורמות אימרסביות (היטמעות בסביבה וירטואלית) ואינטראקטיביות. חדר מצב החברתי מפתח מתודולוגיות חדשות לאיסוף ומרחוב נתונים הקשורים לסוגיות חברתיות-כלכליות ומאפשר לקבל החלטות מושכלות, המבוססות על מגוון רחב של נתונים ועל ויזואליציה מרחבית מתקדמת.

קרא עוד...

החמ"ל החברתי תומך ביצירת פעולה מרחבית המבוססת על שימוש בטכנולוגיה מתקדמת במטרה להוביל שינוי חברתי וכלכלי במרחב העירוני. באמצעות שימוש בפלטפורמות אינטראקטיביות יוזם החמ"ל החברתי מערכת חדשה לניהול ותכנון העיר המעודדת השתתפות והובלה אזרחית. חדר המצב החברתי הוא מרחב משולב של סביבה פיזית וסביבה וירטואלית המשלימות זו את זו.

מדיום זה לקבלת החלטות מתבסס על פרוטוקול אזרחי חדש לתכנון וניהול עירוני בעידן הדיגיטלי. באמצעות יצירת פרויקט רב משתתפים אנו מפתחות מתודולוגיות חדשות לאיסוף ומירחוב נתונים חברתיים. שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ושיתופית מאפשרת לנו לבנות מאגרי נתונים השופכים אור חדש על סוגיות חברתיות-כלכליות. בשלב השני אנו מייצרות מודלים דינמיים המאפשרים לבחון השלכות חברתיות של תהליכי קבלת החלטות.

למה?

כי אנחנו חיים במרחב הנתון ללחצי פיתוח רחבים, המונעים ע"י אינטרסים כלכליים ופוליטיים. חדר המצב החברתי מבקש לשים את החברה והאדם במרכז תהליך קבלת ההחלטות באמצעות עשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

למה עוד?

מרבית האנשים בחברה נשענים על אוריינות ויזואלית ועל אוריינות תחושתית. כלומר, מרביתנו פועלים בצורה הטובה ביותר כאשר אנו רואים את הידע והמידע המונגשים לנו וכאשר אנו נוגעים ופועלים פעולה על המידע. למרות זאת, תהליך קבלת ההחלטות היום נשען על קריאה של מסמכים וע לדיון אשר נתמך ע"י מצגות ועיון בתכניות. פרקטיקות אלה נשענות על אוריינות מילולית, אוריינות שרק 15% מהאנשים נשענים עליהן. חדר המצב החברתי הוא מרחב הנתמךע"י טכנולוגיות אינטראקטיביות וטכנולוגיות התומכות בויזואליזציה מתקדמת. כך שאנו מייצרים מרחב חדש של קבלת החלטות.

עם מי?

השותפים שלנו הם רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי וקהילות מקומיות, אשר מפתחים ומיישמים יחד מרחב של שותפות  (Co-Production). חדר המצב החברתי רואה בזירה שבין השלטון והחברה - מרחב של הזדמנויות. אנו מאמינות כי חדשנות עירונית יכולה לקדם באופן משמעותי את למידת המרחב המשותפת ואת תהליך קבלת ההחלטות המשותף.

عن غرفة العمليّات الاجتماعيّة؟

غرفة العمليّات الاجتماعيّة هي مشروع متعدّد التخصّصاتوالمشاركين، يقوم بتصميم وإعادة تعريف عالم محتوى السياسات العامّة بشكلٍ عام،والسياسات الاجتماعيّة-الحيّزيّة بشكلٍ خاصّ.

اقرأ أكثر...

تدعم غرفة العمليّات الاجتماعيّة إنشاء نشاط حيّزيّيعتمد على استخدام تكنولوجيا متطوّرة بهدف إحداث تغيير اجتماعيّ واقتصاديّ فيالحيّز الحضريّ. بادرت غرفة العمليّات الاجتماعيّة، من خلال استخدام منصّاتتفاعليّة، إلى إنشاء منظومة جديدة لإدارة وتخطيط المدن تشجّع المشاركة والقيادةالمدنيّة. غرفة العمليّات الاجتماعيّة هي حيّز يدمج البيئة الفعليّة والبيئةالافتراضيّة، اللتين تكملان بعضهما البعض.

يستند وسيط صنع القرار على بروتوكول مدنيّ جديد للتخطيطوالإدارة الحضريّة في العهد الرقميّ. من خلال إنشاء مشروع متعدّد المشاركين، نقوم بتطويرمنهجيّات جديدة لجمع البيانات الاجتماعيّة ووضعها في سياقات حيزيّة. يتيح لنااستخدام تكنولوجيا متطوّرة وتشاركيّة بناء قواعد بيانات اجتماعيّة تلقي الضوء علىقضايا اجتماعيّة- اقتصاديّة. في المرحلة الثانية، نقوم بتطوير نماذج ديناميكيّةتتيح فحص الأبعاد الاجتماعيّة لسيرورات صنع القرار.

لماذا؟

لأنّنا نعيش في حيّز يخضع لضغوطات كبيرة للقيام بتطوير،وذلك في سياق أزمة بيئيّة، وضمن نظام تدفعه بالأساس مصالح اقتصاديّة. تستخدم غرفةالعمليّات الاجتماعيّة تكنولوجيا متطوّرة لترجمة العالم الاجتماعيّ داخل سيروراتبلورة السياسات، من أجل خلق مدن مستدامة.

لماذا أيضًا؟

لأنّ معظم الأشخاص في المجتمع يعتمدون على تنوّر بصريّ وتنوّرحسّي. هذا يعني أنّ معظمنا نتصرّف بأفضل شكلٍ عندما نرى المعرفة والمعلوماتالمتاحة لنا.
تعتمد سيرورة صنع القرار اليوم على قراءة المستندات،وعلى نقاشات مدعومة بعرض شرائح ومراجعة المخطّطات. تعتمد هذه الممارسات على تنوّريملكه 15% من الأشخاص فقط: التنوّر الكلاميّ. تطمح غرفة العمليّات الاجتماعيّة إلىدمقرطة سيرورات صنع القرار، وإتاحتها للعديد من الأشخاص، وذلك لأنّها تعتمد على تنوّربصريّ وتنوّر حسّيّ.

مع من؟

شركاؤنا هم السلطات المحليّة، والمنظّمات المدنيّة،والمجتمعات المحليّة، والذين يطوّرون ويطبّقون معًا حيّزًا تشاركيًّا (Co-Production). ترى غرفةالعمليّات الاجتماعيّة بالحيّز الذي بين النظام والمجتمع – كحيّز فرص. نحن نؤمنأنّه بإمكان التحديث الحضريّ أن يشجّع بشكلٍ كبير تعلّم الحيّز المشترك، وسيرورةصنع القرار المشتركة.

What do we do?

The Smart Social Strategy is a multi-disciplinary, multi-participatory project shaping and redefining the world of public policy, particularly social-spatial policy. Utilising advanced technologies, the project aims to create lasting social and economic change through social action in urban spaces.

Read more...

At the centre of the project is the innovative environment developed with physical and digital elements complementing each other. The digital environment is based on a Digital Twin platform which demonstrates real-word complexity via a 3D virtual model. The physical environment facilitates immersive interaction with the Digital Twin in order to enable data driven decision making. Utilizing mixed methods of immersive and interactive technologies, we develop new methods of gathering and displaying data which shed light on socio-economic issues.

This interactive platform pioneers a new urban management and planning system that encourages civic participation between participants with different backgrounds and skills.

Why?

Because we live in a world where urban development is extensive and primarily driven by economic interests often ignoring today’s reality of severe environmental crises. The Smart Social Strategy seeks to utilise advanced technologies to ensure that policy making processes emphasise social issues and produce more sustainable cities.

Why else?

Because the majority of people in society rely on visual and tactile literacy. In other words, most of us work best when we see the information and knowledge that is provided to us.

Decision making processes rely on reading documents and discussions centred around presentations and programs. These practices rely on auditory literacy which only 15% of the population prefer. The Smart Social Strategy seeks to democratize decision making processes by making data and information accessible to more people by utilising both visual and tactile literacy. 

With who?

Our partners are local municipalities, non-government organisations and local communities who together develop a space of co-production. The Smart Social Strategy identifies the partnership between the government and society as an opportunity that can advance shared learning and decision making about urban spaces.

О проекте

«Хадар мацав хеврати» («Социальный штаб», ХМХ) - это многопрофильный проект для множества пользователей, который стремится формировать и переопределять повестку дня общественной политики в целом и социально-пространственной политики в частности.

читать далее...

«Хадар мацав хеврати» поддерживает инициативы использования пространства, строящиеся на основе передовых технологий, которые призваны изменить социально-экономическую урбанистическую структуру. С помощью интерактивных платформ ХМХ создает новую систему управления и планирования города, которая поощряет участие и инициативу жителей. Отметим, что ХМХ – это одновременно и физическое, и виртуальное пространство, которые дополняют друг друга.

Эта новая система для принятия решений основана на современном гражданском протоколе планирования и управления в эпоху цифровых технологий. Создавая этот проект для множества пользователей, мы разрабатываем новые методологии сбора и пространственного анализа социальных данных. Использование передовых технологий и современного виртуального нетворкинга позволяет нам создавать базы данных, проливающие новый свет на социально-экономические проблемы. На втором этапе мы создаем динамические модели, позволяющие изучать социальные последствия принятия решений.

Почему?

Потому что мы живем в пространстве, от которого требуется постоянно развиваться, в условиях экологического кризиса и в системе, основанной в основном на экономических интересах. ХМХ стремится использовать передовые технологии для интеграции мира социальных движений в процессы принятия решений - для создания городов с устойчивым, сбалансированным развитием.

Есть еще причины?

Да. Дело в том, что большинство людей сегодня опираются на визуальную и сенсорную грамотность в принятии решений. То есть большинство из нас действуют наилучшим образом, получая доступную визуальную и сенсорную информацию.

При этом в политике процесс принятия решений сегодня опирается на чтение документов и их обсуждение, поддержанное презентациями и печатными программами. Эти практики актуальны только для 15% людей, которые действуют, опираясь на вербальную грамотность. ХМХ стремится демократизировать процессы принятия решений и сделать их доступными для многих людей, которые действуют, в основном, исходя из визуальной и сенсорной информации.

Кто наши партнеры?

 Это местные органы власти, НГО/НКО и общественные движения, в том числе на местах, которые разрабатывают и внедряют идею совместного пространства (Co-Production). Мы в ХМХ считаем, что между властями и общественностью существует пространство расширенных возможностей. Мы также считаем, что городские инновации могут значительно способствовать общему изучению пространства и совместному процессу принятия решений.

איך זה עובד

זהו פרויקט שנע מהקילומטר הראשון ועד האחרון אשר עוסק ב:

חציבת נתונים מקוריים המתבססים על ניטור אזרחי

תרגום הממצאים לביטויים ויזואלים

מירחוב הנתונים באמצעות ARCGIS

ניתוח סטטיסטי ומידול מתמטי של הנתונים

פרוטוקול דיון חדש בחדר המצב החברתי המבוסס על טכנולוגיה מתקדמת

הצוות

דר' מירב אהרון גוטמן

חוקרת ראשית PI

סוציולוגיה של המרחב, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. יו״ר האקדמי של החממה החברתית.

אדר' בת-אל יוסף רביד

מנהלת תוכן

אדריכלית וחוקרת עירוניות. דוקטורנטית בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

גליה אביאני

רכזת מעבדה

אחראית על קשרי קהילה ומרכז הכשרות.

אן אקסל

מתכננת ערים

בוגרת תואר ראשון במדעי הסביבה- התמחות בתכנון ועיצוב ערים מאוניברסיטת מלבורן

שי זוסמן

מדען נתונים גיאוגפריים

בוגר תואר ראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוני' בן-גוריון. תואר ראשון נוסף בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון. תואר שני מחקרי בטכניון במסלול לתכנון ערים.

ד״ר רז וינר

יוצר וחוקר של אמנויות המופע

מפתח מתודולוגיות מבוססות תיאטרון ופרפורמנס למחקר במדעי החברה. כותב חוויות אימרסיב, נרטיב פעיל והשתתפות קהל.

ד"ר אילת מעוז

אנתרופולוגית

בוגרת אוניברסיטת שיקגו ופוסט-דוקטורנטית בטכניון. אחראית על תחום הביטחון האישי והקהילתי.

רוני מרי

ארט דיירקטורית ומומחית ביצירת שפה חזותית ואינפוגרפיקה

בוגרת תאור ראשון בתקשורת חזותית מבצלאל ותואר שני מחקרי בעיצוב משנקר.

אילן ישראלוב

עוזר מחקר

סטודנט בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

שותפים לדרך

דר' דנה סיון

מנהלת פרויקט בשנה הראשונה

מהנדסת אזרחית ומתכננת ערים.​ מרצה באקדמיה. יועצת בתכנון אורבני אסטרטגי וניהול מוניצפלי.

ד"ר נעמה הגלעדי

אדריכלית וחוקרת אורבניזם


ירדן דיסקין

מנתחת מערכות GIS

מתכננת ערים ומנתחת מערכות GIS. בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני מחקרי בטכניון במסלול לתכנון ערים.

בן ארנסט

מנתח GIS

גיאוגרף טכנולוגי ומטפס הרים.
בוגר תואר שני במערכות מידע מרחבי מאוניברסיטת חיפה.

תום בר-גל

מעצב

מעצב מולטי-דיסציפלינרי, מאפיין חווית משתמש ומתכנת, בוגר תואר בתקשורת חזותית ותואר ראשון בחקר התקשורת ומדעי המדינה

השותפים שלנו

המיזם נתמך ע"י קרנות הביטוח הלאומי ובשיתוף קרן שח"ף ועיריית חיפה.
צוות החמ"ל החברתי מודה לקרנות הביטוח הלאומי על האמון בפרויקט וביכולת של האקדמיה לשנות את פני החברה
חזרה למעלה